Cookie policy

Cookies (kakor) och lokal lagring av data.

Vi använder cookies och liknande tekniker för att få och lagra information om din enhet (t.ex. dator eller smartphone) när du besöker våra webbplatser.

En cookie är en liten datafil som sparas i din webbläsare. Den möjliggör informationsutbyte mellan din webbläsare och de webbplatser du besöker.  Informationen ifråga får vi och de underleverantörer som tillhandahåller respektive cookie tillgång till. Cookies kan vara av olika slag och ge olika typer av information. Vissa lagras endast tillfälligt under tiden som du besöker webbsidan, andra lagras under flera månader. Informationen som en cookie förmedlar kan fylla olika syften.

Vi är skyldiga att informera dig om de cookies som används, i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation och GDPR. Vi använder verktyget ”consentmanager” från Consentmanager AB (www.consentmanager.netinfo@consentmanager.net) för att uppfylla våra informationskrav gentemot dig och för att inhämta ditt samtycke till cookies. Med hjälp av consentmanager har du möjlighet att välja vilka typer av cookies du vill samtycka till. Ditt samtycke gäller i ett år från det att du gjort ditt val. Efter ett år kommer du att få en ny samtyckesförfrågan.

Första gången du besöker en av våra webbsidor kommer verktyget consentmanager som en pop-up. Verktyget finns alltid tillgängligt via inställningsknappen i webbplatsens nedre högra hörn. Genom verktyget kan du när som helst kontrollera vilka cookies som används av respektive cookieleverantör och få detaljerad information om varje cookie. Du kan där också när som helst ändra inställningarna eller återkalla ditt samtycke.

Vi, dvs. Spendrups Bryggeriaktiebolag (556079-6871), är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som cookies innebär. Den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ditt samtycke. När det gäller cookies som är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera så är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen vårt berättigade intresse i att säkerställa att våra webbplatser fungerar på ett tillfredställande sätt samt att uppfylla vissa lagkrav.